• Anonyme

  kikou hophélie tu va bien

 • Anonyme

  Cooucoou Tuaa (L)
  J-teeym' Troop Foort (L)
  Un +5 Poour Tuaa =)
  Groos Biisoous (KK)

 • Wéé Ceyy Cette Mégààne Làà Lexx à Aymeriik Enn Groo

  Pùtiin Chte Jùre Cte Meùùf Jppeùù Poo dù tOùù Làà Bléré G troo enviie De Làà Défoncéé Cte Moorùùe Làà =@

  Jee Tàiime Sheyriie

 • +5 Pooùr Toàà Màà Sheyriie

  Jee Tàiime Foor

 • +5 je t'aiime trop f0r.t (L'